ShortChain
Steven De Winne

Steven De Winne

Noenstraat 9
9308 Hofstade

In de landelijke omgeving van Hofstade vind je het gemengd landbouwbedrijf van Steven De Winne dat hij overnam van zijn vader André.

Naast voedergewassen voor het melkvee worden er ook aardappelen geteeld. Dankzij een goede teeltafwisseling tussen de gewassen blijft de bodemkwaliteit optimaal, wat de kwaliteit van de aardappelen ten goede komt. Je kan de aardappelen rechtstreeks bij de boer aankopen uit de automaat. Er zijn zakjes van 5 en 10 kg.

Producten

Openingsuren

24/24 u.